Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.07.2020 11:04 (Üye) Soru : 01.07.2020 den itibaren e fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefim için maliyeden izin istememiz sonucu 07.07.2020 akşamına kadar e arşiv yada kağıt fatura kesme izni aldık , temmuz ayına ait faturalar ayın 7 sine kadar bu şekilde kesilebilirmi yoksa sadece haziran faturalarını düzenlememiz içinmi bu izin ?

Cevap : Merhaba; uygulamaya ilk geçişte VUK 509'a göre; "Bu Tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. e-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günden) itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezalar tatbik edilir." iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.