Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.07.2020 17:24 (Üye) Soru : kolay gelsin. Hatlı minibüs te çalışmakta olan ek-6 ile sigortası yapılan Şöför ile ilgili işverenin özlük dosyası ve maaş bordrosu düzenleme yükümlülüğü konusunda bilgi verirmisiniz.

Cevap : Ek-6 kapsamında sigortalı olanlar isteğe bağlı sigortalılar gibi sigorta primlerini kendileri ödemekle yükümlüdürler. Bunları çalıştıran araç sahiplerinin primlerin ödenmesiyle ilgili hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Primleri araç sahibinin ödüyor olması bu durumu değiştirmez. Her aya ait sigorta priminin takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir. Yasal süresi içinde ödenmeyen primlere 5110 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi gereğince ödenme tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır. Ek-6 kapsamındaki sigortalılardan, kendi belirleyecekleri prime esas kazançları üzerinden yüzde 20 malullük – yaşlılık – ölüm sigortası primi, yüzde 12,5 genel sağlık sigortası primi alınır. Ayrıca giriş belgesinin altında yer alan “İşsizlik sigortası primi ödemek istiyorum” kısmını işaretlemiş olanlardan yüzde 3 işsizlik sigortası primi alınır. Sigortalı ayrıca kendisi bir tercihte bulunup SGK’ya farklı bir prime esas kazanç bildirmemişe, bunların primi aylık brüt asgari ücret üzerinden tahakkuk eder. Asgari ücret alt sınırdır. Bu kapsamdakilerden 2019 yılı sonuna kadar her ay için 26 gün üzerinden prim alınacak olup, bu ödeme aylık 30 gün üzerinden değerlendirilmektedir. Bunlardan; 2020 yılında aylık 27 gün üzerinden, 2021 yılında aylık 28 gün üzerinden, 2022 yılında aylık 29 gün üzerinden, 2023 yılında ise aylık 30 gün üzerinden prim alınacak ve herhangi bir yasal değişiklik olmazsa bu 30 olarak sabitlenecektir. Bu tarihten sonra Ek-6 kapsamında sigortalı olanlar her ay 30 gün üzerinden prim ödeyeceklerdir. Prim İşlemleri 2020 yılı için, Ek-6 sigortalılarının ödemeleri gereken aylık prim tutarı; prime esas günlük kazanç tutarının 27 katı üzerinden hesaplanmaktadır. Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitlenecektir. Buna göre 2020 yılı için, asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir Ek-6 sigortalısının ödemesi gereken aylık prim tutarı: 2.943.00 TL × %32,5 × 27 ÷ 30= 860.83 TL’dir. Bu kapsamdaki sigortalıların %3 oranındaki işsizlik primini de ödeyerek işsizlik sigortasına tabi olmayı talep etmeleri halinde ödemeleri gereken aylık prim tutarı 2.943.00 TL × %35,5 × 27 ÷ 30= 940,29 TL olmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.