Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.07.2020 10:23 (Üye) Soru : sayın üstadım madeni demir döküm işi ile ugraşan ancak aldıgı siparişi bir başka firmaya fason yaptırıp satan kendisine ait bir imalathanesi olmayan firma e fatura mükellefiş degilancak konusu dolayısı ile e irsaliyeye geçmesi gerekişr mi? gerekir ise düzenleyecegi e arşiv faturanya saat imza ve irsaliye yerine geçer ibaresi e irsaliye kullanmamsı için yeterli mi? saygılar

Cevap : Merhaba; maden kanunu kapsamında olan mükellefler, ilgili tebliğe göre; " 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler." İrsaliye yerine geçer ibaresi ise; e-Fatura veya e-Arşiv Fatura’nın Sevk İrsaliyesi Yerine Geçtiği Durumlar Malın teslimi (teslim sayılan haller dahil) anında e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenmesi, belge üzerinde düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, belge üzerinde “İrsaliye yerine geçer.” ibaresine yer verilmesi ve kâğıt çıktısının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması koşuluyla, e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura’nın kağıt çıktısı sevk irsaliyesi yerine geçeceğinden bu tür durumlarda ayrıca eİrsaliye düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır." ibaresi mevcuttur. iyi çalışmalar dilerim
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.