Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.07.2020 10:01 (Üye) Soru : 2018 kuruluşlu bir serbest meslek müşterisi haziran dönemi makbuzlarını kağıt ortamında düzenlemiş haziran 2020 döneminde kağıt smmm makbuzu düzenlenebiliyor mu? Yasal zorunluluk kağıt smmm için ne zaman sondur? Teşekkürler

Cevap : Merhaba; Mevzuata göre; 1 haziran itibariyle başvurusunu yapıp e-smm uygulamasına geçen serbest meslek makbuzu düzenleyen mükellefler; "Bu Tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. e-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günden) itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezalar tatbik edilir." iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.