Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.07.2020 10:48 (Üye) Soru : Bir holding şirketi % 100 sahibi olduğu bir şirketi yine % 54 sahibi olduğu bir şirkete satıyor , Satış bedelini de banka üzerinden nakit alıyor , Holding sahibi olduğu hisseye 8 yıl önce sahip olmuş , ve 245 hesapta takip etmekte, Soru: Holding'in hisse satışı karşılığı elde ettiği gelire iştirak hissesi satış istisnası uygulamasında bir engel var mıdır, ( sizlerden ricam bizlere kanun maddesini yazıp göndermeyin, yorumunuzu da paylaşabilirseniz memnun olurum, Çünkü bizler kanunu sizler kadar yorumlayamayabiliriz -Geçmiş sorularımda da sorum ile verilen cevabı eşleştiremedim ve faydası olmadı ) Şimdiden teşekkür ederim

Cevap : Kurumlar Vergisi Kanunu’nda, kurumların elde ettikleri bazı kazançlar çeşitli şartlarla vergiden istisna olarak değerlendirilmektedir. Anılan Kanun’un 5. maddesinde sayılan bu tür kazançların varlığı halinde, bu kazançlar, kurumlar vergisi matrahı dışında bırakılacaktır. Kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlar, 5. maddede sayılmıştır. Söz konusu istisna kazançlar şunlardır: A)İştirak kazancı istisnası : Kurumların; Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar, Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları, Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları, kurumlar vergisinden istisnadır. B)- İştirak hissesi satış kazancı istinası: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (e) bendi uyarınca; kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.