Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.07.2020 12:19 (Üye) Soru : Sayın Danışman, 2. Kiracı konumunda bulunduğumuz (A Firması B'ye, B Firması tarafımıza kiralamıştır) işletmeye ait bina, çevre temizlik v.b vergiler tarafımızdan ödenmiştir.İlgili harcamaları gider olarak kullanabilirmiyiz.Bu ve benzeri vergiler sadece mal sahibi tarafındanmı gider olarak kullanılmalıdır.Bilgilerinizi rica ediyorum

Cevap : Emlak Vergisi G.menkulün sahibi tarafından ödenir. Kiracı gider yazamaz. ÇTV ise kiracı tarafından ödenir ve gider yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.