Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.07.2020 15:41 (Üye) Soru : Merhaba. maske ihracatı yapabilmek için ihracat adeti kadar maskeyi DMO HİBE edilmesi gerekmektedir.Bedelsiz bir teslim yapılacaktır.Hibe edilecek ürün alış direkt gider yazılabil mi? KDV ve Kurumlar vergisi açısından değerlendirmenizi rica ederiz.

Cevap : Kamu kurumuna bedelsiz hibe edilen maske için KDV uygulanmaz.Ancak hibe edilen maske tutarı Gider yazılmaz. KKEG olarak kayıtlara alınır. Hibede olsa Fatura düzenlenir.Düzenlenen fatura B formuna yazılır.Yapılan bağış için düzenlenecek fatura KKEG yazılır. Geçici vergi beyannamesinde ve yıllık beyannamesinde KKEG eklenir. Kurumlar vergisi matrahından Kazancın bulunması halinde kurum kazancının % 5 i kadar indirim yapılır. KVK 10(1)c
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.