Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.07.2020 17:34 (Üye) Soru : Merhabalar, sorum sgk boyutu ile ilgili değil gelir vergisi yönünden bir kamu kurumunda emekli sandığına tabii ancak iş kanununa göre sözleşme imzalayıp çalışmakta olan personel ikale yolu ile işten ayrılış (emekliliği hakeden) hesaplaması yaparken ikaleye konu gelir vergisi hesaplamasından kıdem tazminatı tavanı kadar olan istisnanın hesaplanan ikale vergi matrahından düşülmesi gerekir mi)

Cevap : Emekli sandığına tabi olanlar çalıştıkları kurumdan emekli ikramiyesi alırlar ve bu ikramiyen tutarından GV kesilmez. Bu kişiler Kıdem tazminatı almazlar .Diğer taraftan Kıdem tazminatı tavanını aşan ödemeden GV kesilir. GVK 25/6. maddesine göre ikale ödemesi GV den istisna edilmiştir İkale ödemesinin vergi matrahından indirilmesi konusunda bilgimiz Yok.GİB den görüş alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.