Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.07.2020 16:49 (Üye) Soru : 2020/Temmuz ayında kısa çalışma ödeneğinden faydalanan ve haftalık 6 saat çalışan personelimiz 1 Temmuzda istifa etmiştir. 6 haftalık ihbar öneli bulunan personelimizin; 1- İhbar süresi ne zaman başlamalıdır? 2- İş arama izinlerini nasıl kullandırmalıyız? Teşekkür ederim.

Cevap : 1. İşçinin sözlleşmesinin feshedileceğinin bildirim tarihidir.istifa ettiği tarihte başlamalıdır. 2.Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.