Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.07.2020 16:45 (Üye) Soru : Sayın üstadım, İşveren olarak işbaşı eğitim programına başvurmak istiyoruz.Bu konuyla ilgili birkaç sorum olacak: 1)Kısa Çalışma Ö.den faydalanıyoruz.Bildiğim kadarıyla faydalandığımız sürece başvuru yapamıyoruz.K.Ç.Ö bittikten sonra faydalanma hakkımız var mı? 2)Eğitimden sayılan süre nasıl belirleniyor? 3)Şirket olarak sigortalı girişi yapıyor muyuz?Maddi yüklenimlerimiz ne oluyor?(sigorta ücret v.s.) 4)Eğitim süreci bittikten sonra kişiyle anlaşamazsak çalıştırmama hakkına sahip miyiz? 5)Eğitim süreci bittikten sonra işveren bütün şartları taşıyorsa, İşbaşı eğitim Teşviğinden(6645) yararlanabiliyor muyuz?(bildiğim kadarıyla 31.12.2018'e kadar eğitim programlarını tamamlayanlar faydalanıyor.) Yardımlarınızı rica ediyorum

Cevap : 1. İşbaşı eğitim programları; Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebilmektedirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilmektedirler. İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları Belirtilen şartları sağlayan vatandaşlar işbaşı eğitim programlarına katılabilmektedir. Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak, Emekli olmamak, Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak, İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler. İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir. İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebilmektedir. İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden; İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 89,4 TL, öğrenciler için 67,05 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 TL zaruri gider ödemesi, İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde imalat sektöründe düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi, Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 100 TL zaruri gider ödemesi, İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi, Genel sağlık sigortası primi, İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır. Ayrıca İşbaşı eğitim programı katılımcılarına program sonunda, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösteren İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilmektedir. Başvuru Yeri Ve Zamanı İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabilmektedirler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.