Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.07.2020 17:42 (Üye) Soru : merhaba , önceki gün sorduğum " hangi tarihten sonra , çalıştığı firmada 4a sgk'lı olan ve sonrasında da aynı firmadan hisse alarak firmaya ortak olan 4a lı çalışan , (işe girdiğinden beri sgk sıgortalılıgı kesıntıye uğramasa bile) aynı şirkete ortak olduğunda direkt 4b sıgortalısı olmak zorunda mı "soruma "Değişik, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge" diye yanıt vermişsiniz. 1- yani caçlıştıgı şirkete ortak olanların bagkura mecburi geçişi 24/04/2019 dan sonra mı geçerli? 2- benim bir firmamda 16/03/2003 de sgk lı olarak işe başladığı firmada , 01/05/2003 de aynı firmanın bir ortağının hissesini alarak şirkete ortak olmuş. o tarihten beri de, aynı firmada çalışmaya devam etmiş - sgk sıgortalılıgında hiç kesinti olmamıştır. bu kişi gunumuzde hala da aynı firmada çalışmaya devam etmektedir.. bu kişi ortağı olduğu aynı firmada 4a sgk lı olarak devam edebilir mi ? yoksa , şirkete ortak olduğu 01/05/2003 de bagkur'lu 4b li mi olması gerekirdi? tesekkurler

Cevap : Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak, sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler. Bu şekilde ödenen primler; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir. Bu fıkra hükümlerine göre ödeme talebinde bulunulduğu halde ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen primlerin ödenme hakkı düşer. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındaki diğer sigortalılık durumu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında muhtar sigortalılığı ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda muhtar sigortalılığı dikkate alınır. (1) (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.