Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.07.2020 10:23 (Üye) Soru : 3 ortaklı ve 3 ortağında münferiden imza yetkisine sahip olduğu bir Ltd Şti mükellefimde ortaklar arası anlaşmazlık bulunmaktadır. Benimle sözleşmeyi imzalayan ortaklardan sadece biriydi. Şu anda diğer iki ortak şirket defterlerini iade istiyor ama benim anlaştığım ortak defterleri vermememi istiyor. Her ortak şirlet yetkilisi olduğu için ne gibi sorunlarla karşılaşabilirim ve bu durumdan sıkıntısız bir şekilde nasıl çıkabilirim. 2 ortak bana odaya şikayette bulunacaklarını söylüyorlar. Nasıl bir şikayette bulunabilirler acaba? Yardımlarınızı rica ederim.

Cevap : Konu TTK bakımından cevaplandırılacak husu olmadığı, ancak şirket müdürleri şirketi temsil ettiğinden talepleri halinde defterleri tutanak ile kendilerine teslim edilmesi yerinde olacağını değerlendirmekteyim, konu bakımından mali başlıklardan da görüş almanızın faydalı olabileceğini değerlendirilmektedir. iyi çalışmalar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.