Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.07.2020 12:57 (Üye) Soru : Sayın yetkili 1 nisan 30 haziran arasında kçö alan bir iş yerinde ki 30 personelden 4 ü alıyor 9 nisan 2020 tarihinde 4 kodu ile işten çıkış yapılmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 17 nisan diye biliyorduk ama işkurdan yazı geldi çıkışlar yasak kçö alan tüm kişilerin paralarını faizi ile birlikte ödersiniz dediler. Nasıl bir yol izlemeliyiz

Cevap : Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez. Karşılığında yapılan çıkışlar için bir asgari ücret ipc kesilir. Bu durumu işkura bildirmedi iseniz ve işçilere ödemeler yapılmıştır işkur ödenen bu kçö tutarlarını faiziyle talep edecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.