Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.07.2020 12:37 (Üye) Soru : yer yüzey dezenfektanı, el ve cilt dezenfektanı ve antibakteriyel el sabunu üretimi işi ile iştigal eden Şirketinizin "Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi" sahibi olduğu, ana faaliyet kodunda yer alan ürünlerin bu ruhsatname ile imaline müsaade ediliyor, söz konusu mamullerin satışında uygulanması gereken KDV oranının ne olduğu hususunda görüşünüzü talep etmekteyim.

Cevap : KDV oranları için Web sayfamızdaki mevzuat / pratik bilgiler vergi bölümün de bulunan listelerden yararlanınız. Bahsettiğiniz teslim için I (Bir) sayılı listede ise ; % 1 , II (İki) sayılı listede ise; % 8 her iki listede de yoksa genel oran olan % 18 uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.