Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.07.2020 15:21 (Üye) Soru : merhaba faaliyetimize oto alım satım ekledik.ticari araçlarda yüzde 18 den alıp % 18 satıyoruz. Fakat binek araçlar ile ilgili değişiklikleri okduum farklı farklı şeyler var. 1-vergi mükellefi olmayandan aldığım binek oto kdv nasıl olmalı satarken nasıl olmalı lalırken %1 191 hesaba alabiliyormuyum. satarken nasıl yol izlenmeli. 2-vergi mükellefi olan fatura kesiyor ordaki kdv düşebiliyorum satarken yien aynı kdv ile çıkıyormuyum. kısaca bbilgi yada okuyacağım bir bülten gönderi,r msiiniz?

Cevap : Vergi mükellefi olmayandan alınan araç için KDV ödenmez dolayısiyle 191 hesap Kullanılmaz. vergi mükellefi olanlardan alınan binek otolar için ödenen kdv indirim konusu yapılır.Vergi mükellefi olmayanlardan alınan araçlar için aşağıdaki işlemi yapmanız gerekir. 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulaması YALNIZCA İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER TARAFINDAN UYGULANACAKTIR. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan araçların alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka Binek otolar için % 1 TİCARİ ARAÇLAR İÇİN % 18 KDV hesaplanır. Düzenlenecek faturada kdv uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır. ÖRNEK Vergi Mükellefi olmayan kişiden 20.000 TL İKİNCİ EL BİNEK OTO satın alınıyor . Bu ikinci el oto 25.000 TL satmıştır. Alış bedeli 20.000 Satış bedeli 25.000 FATURA DÜZENLENMESİ : Satış bedeli 25.000 KDV uygulanacak tutar 5.000 Hesaplanan kdv %1 50 Tahsil edilen tutar 25.050
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.