Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.07.2020 12:57 (Üye) Soru : Merhaba, İşçiler bir yerde çalışırken o iş yeri kapandı. Tüzel kişilik olarak faaliyet göstermekteydi. Kapanmadan önce işçilerin bütün hakları ödendi. Kıdem tazminatı ve yıllık izin süreleri vb. haklar. Bu iş yeri de işçilerin haklarının hepsini ödedikten sonra farklı bir tüzel kişiliğe devredildi. Yeni devralan iş yeri ilgili olarak işçiler yıllık izin ücreti ile alakalı hakları devam eder mi ? Örneğin; eski iş yerinde 10 yıl çalışan bir kişi iş yeri devir yapıldıktan sonra yeni iş yerinde 5 yıl daha çalışırsa yıllık ücretli izini kaç gün olacak, 14 gün mü, 20 gün mü ?

Cevap : “İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz. Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır.” Hükümden açıkça anlaşıldığı üzere devredilen işyeri ile ilgili olarak işçinin haklarından, devreden işveren ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Sadece devreden işveren için 2 yıllık bir süre sınırı konulmuştur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.