Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.07.2020 16:04 (Üye) Soru : oru: İyi günler kolay gelsin 3 ortaklı 3 şubeli bir ltd.şti miz var her ortağa bir şube var ortaklardan biri kendi işlettiği şubeyi alarak yeni bir ltd. şti. kuruyor elemanlar oraya kayacak biz hangi çıkış kodu ile çıkarmak doğru olur birde tazminat durumu nasıl korunur ne yapmak lazım teşekür ederim. Cevap:Sayın, Yeni kurulan işyeri ayrı bir tüzel kişilik olup yeni sgk numarası alınıp işçilerin nakli yapılmalıdır. "İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz. Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır." Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi,,, teşekür ederim ama çıkış kodu hangi kod yapacağız 16 kodu kullanamıyoruz vergi numarası tutmadığı için 34 kodu var olur yada siz kodu söylüyorsunuz

Cevap : Aslında 34 kod ancak fesih yasağı kapsamında oluyor. Yapmış olduğunuz işlem neticesinde işçinin tazminat alma hakkı var. İşçinin de rızası ar ve yeni işveren işçileri tüm yasal haklarıyla devraldığını işçi ile anlaşıyorsa 16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli kodu kullanılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.