Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.07.2020 13:23 (Üye) Soru : değerli üstadlarım, Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan personel , Kısa Çalışma .Ödeneğinin 1 ay uzaması sonrası işletmenin personelinini temmuz ayında da ve kısa çalışma kapsamında çalıştırmamaya karar vermesi sonucu çalıştırmazken, ilgili işçi 07 temmuz günü gelerek istifa etti. istifa ettiği tarihte kullanmamış olduğu 9 günlük izin hakedişleri vardı. şimdi ilgili personelin işten çıkışında çalıştığı gün sayısı sıfır. prime esas kazancında ise 9 günlük izin ücreti . 7 gün eksik günü -eksik gün sebebinde (18 ) işten çıkış sebep kodu 3 olacaktır. Kçö den faydalanan işçi için işten çıkış bildirimi bu şekilde yapılabilir mi ? kısa çalışma ödeneğinden faydalanan personelin işten çıkışında ödenen izin ücretinin SGK primine tabi tutulması veya Ödenmiş olması Kısa çalışma Ödeneği uygulamalarına aykırı mıdır? Bilgilendirme için şimdiden teşekkürler

Cevap : İşçinizin yıllık ücretli izin tarih aralığı girilerek işçinin prim hesaplamasını yapabilir ve 18 kod ile eksik gün bildiriminde bulunabilirsiniz. Ancak sigortalılara, çeşitli nedenlerle (ücretsiz izin, istirahat gibi) ay içinde çalışmasının bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca dahil olacak nitelikte ücret dışında bir ödeme yapılması halinde, ücret dışındaki bu ödemeler, ödemenin yapıldığı ayda sigortalının prim ödeme gün sayısının bulunmaması nedeniyle ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayı geçmemek üzere ilgili ayların prime esas kazancına dahil edilecektir. Diğer yandan, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazanılmadığı durumlarda, ücret dışındaki bu ödemeler de prime esas kazanca dahil edilemeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.