Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.07.2020 21:38 (Üye) Soru : Merhaba ev hizmetlerinde çalıştırılmak üzere yabancı uyruklu kişi için çalışma iznini aldık ancak kişi ile iş sözleşmemizi haftada 1 gün ayda 4 gün olacak şekilde düzenleyip başvuruda bulunmuştuk bu şekilde onay verildi. Ancak araştırdığım kadarı ile ev hizmetlerinde yabancı uyruklu kişiler kısmı olarak çalıştırılamıyor bu doğru bılgımıdır? Yabancı uyruklu kısıyı ev hızmetlerınde ayda 4 gun calıstıramaz mıyım? tam 30 gün mu calıstırmam gerekıyor?

Cevap : Yabancı uyruklu çalışanlara çalışma izni verilen süre içerisinde tam zamanlı ve belirli süreli olarak ödenecek olan ücret ilgili Bakanlık tarafından belirlenmiş olsa dahi çalışanların önceden öngörülemeyen nedenlerle bazı aylarda eksik çalışmalarının da olabileceği, çalışma izni verilmesi veya çalışma izni muafiyeti tanınmasının, yabancı uyruklu kişinin izin ve muafiyet tanınan süre boyunca aralıksız fiilen çalıştığı veya fiilen çalışacağı anlamına gelmediği, dolayısıyla eksik gün belgelerinin kabul edilerek işverenden ayrıca ek APHB veya MPHB istenilmeyecektir. Çalışma izni başvuruları, sözleşme türü ve içeriğinin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlendiği ve başvuru değerlendirme sürecinde 6735 sayılı Kanunun 19.maddesinde belirtilen istisnai durum dışında iş sözleşmesinin kısmi süreli olması halinde çalışma izni başvurusunun kabul edilmediği ve 1 yıl ve daha fazla süreli alınan çalışma izninin 4857 sayılı Kanunun 74.maddesinde belirtilen, analık halinde çalışma ve süt izni dışında, daha sonra kısmi süreli olarak bildirilmesi olanağının olmadığı, Ancak, çalışanların önceden öngörülemeyen nedenlerle bazı aylarda, işçi ve işverenin kontrolü dışında gerçekleşen (çalışma izni alınmasına rağmen çalışmaya başlanılamaması, çalışma izni bulunan kişinin geçici olarak yurt dışına giriş ve çıkışları arasında geçen süreler, hastalıki analık, tutukluluk, grev ve lokavt vb.) olaylar nedeniyle eksik çalışmalarının da olabileceği, dolayısıyla salt çalışanın yabancı uyruklu olması nedeniyle işverenden kaynaklanmayan nedenlerle işverenin idari yaptırıma uğratılmasının telafisi güç zararlara sebep olabileceği, İzin veya muafiyet tanınan süre boyunca aralıksız fiilen çalışma yapılacağı sonucuna gidilemeyeceği, nitekim 6735 sayılı Kanunun 22.maddesinde sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin 5510 sayılı Kanuna göre yerine getirileceği, 551o sayılı Kanunun 86.maddesinde de ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün nedenlerinin ilgili aya ait APHB’de bildirileceği, eksik gün belgelerinin de Kurumca istenilmesi halinde ibraz edilmemesi veya geçerli sayılmaması halinde bu günler için gerekirse resen belge düzenlenerek muhteviyatı primlerin de tahsil edileceği,belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.