Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.07.2020 11:29 (Üye) Soru : Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinde GVK Mükrerrer 121 madde kapsamında hesaplanan vergi indirimini gelir olarak kayıtlara almalı mıyız?

Cevap : Gelir olarak kayıtlara alınmaz.Gelir vergisi mükellefleri için muhasebe kaydı olmaz.Şahsi vergi olan GV dah az ödenmiş olur. KV mükellefleri için ise aşağıdaki kayıt yapılır. KV beyannamesi verilip Tahakkuk fişi alındıktan sonra (01-30 /NİSAN ) Beyanname üzerinden indirilen % 5 oranındaki indirim, 136 Hesap (B) , 570 hesap (A) olarak kayıt yapılacaktır. 136 hesap daha sonra mahsup edilecek vergi ile kapatılır.360 (B) 136 (A) veya iade alınır.102 (B) 136 (A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.