Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.07.2020 13:32 (Üye) Soru : Merhaba, İşçi ücretlerinde prim ve ikramiye ödemelerine agi dahil edilir mi? Kullandığımız paket program 5 günlük ikramiye rakamına agiyi de dahil ediyor. Örnek vericek olursak maaş hesaplatıldığı takdirde ikramiye ödemesinin neti düşmekte, maaş hesaplatılmadığı sadece ek gelirlerin(ikramiye)hesaplatıldığı durumda net ödeme artmaktadır. Olması gereken mevzuata göre nedir? Bilgi vermenizi arz ederiz. Saygılarımla

Cevap : Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. Çalışanların ücret gelirlerinin vergilendirilmesi sırasında dikkate alınmak üzere 01.01.2008 tarihinden geçerli olarak “Asgari Geçim İndirimi” düzenlenmiştir. Bu düzenleme kapsamında, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyükler için uygulanan asgari ücret esas alınmaktadır. Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı gereği ölçü alınan yıllık brüt asgari ücret toplamının; Ücretlinin kendisi için % 50’si, Çalışmayan ve herhangi bir geliri bulunmayan eşi için % 10’u, Çocukların her biri için ayrı ayrı, ilk 2 çocuk için % 7,5’i, diğerleri için % 5’i esas alınarak uygulanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.