Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.07.2020 08:22 (Üye) Soru : Şirket aktifine kayıtlı arsamızı bedel karşılığı inşaat taahhüt şeklinde Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilmesi durumunda, mütaahhitin ödemelerimize karşılık düzenleyeceği genel oranda (%18) KDV olacaktır. Bu nedenle inşaat taahhüt sözleşmesi kapsamında müteahhitten teslim almış olacağımız aktife kayıtlı konutların 150 m2 altındaki ki daire teslim satışları için 6306 sayılı kanun kapsamında %1 oranında KDV hesaplayabilir mi.

Cevap : 6306 sayılı kanun kapsamında %1 oranında KDV hesaplanamaz. Yapı ruhsatı 1.1.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1.1.2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde %8, b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde %18, KDV hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.