Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.07.2020 19:46 (Üye) Soru : Şirket ortağı ve aynı zamanda şirket müdürü olan biri başka bir firmada 15 gün kismi süreli sözleşme yapılıp 4a sigortalılığı 15 gün üzerinden bildirilmektedir. Şirket ortağına kendi şirketi üzerinden huzur hakkı da ödenmektedir. Benim sorum şirket ortağının geri kalan 15 günlük süre için bağ-kur kapsamında olup olmadığı ve de KENDİ ŞİRKETİNDE ödenen huzur hakkının sigorta primine tabi olup olmadığı. 15 gün için 4- b kapsamına alınırsa ödenen huzur hakkı için sgk primi ödenmiyecekti fakat SGK 4b tescilini yapmamış gözüküyor..

Cevap : Şirket ortağı olan kişinin çalışmasının kesintiye uğradığı ilk tarihten itibaren 4b li sigortalılığı geçerlidir. 15 günlük 4b hesaplanmayıp tam ay olarak hesaplanacaktır..
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.