Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.07.2020 12:45 (Üye) Soru : Merhaba Tasfiye sonu beyannamesi karar tarihinden itibaren 30 gün mü ? yoksa tescil tarihinden itibaren mi 30 gün ?

Cevap : Tasfiyenin sone erdiğinin karar altına alındığı sonra 30 gün içinde beyanname verilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.