Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.07.2020 15:25 (Üye) Soru : Sayın Danışmanımız. Bilançoya tabi şahıs firması üzerine kayıtlı ticari taksi plakasını satmıştır.600.000+ kdv. . Bildiğim kadarıyla ticari taksi plakası satışından elde edilen gelir vergi matrahına tabi tutulmaz.Ancak 10 yıl önce alınıp şimdi satılan plakanın satış kaydını yapınca (muhasebe kaydını) kar çıkacak.Bu karı geçici vergi ve yıllık beyanda nasıl hangi satıra yazarak matrahtan düşebilirim.Öte yandan satış kaydını yaptığımda sabit kıymetin kayıtlı bir değeri olmadığı için nasıl bir satış maliyeti kaydı yapmalıyım ki defterde ve gelir tablosunda karsız bir tablo oluşsun bu satış için.Teşekkürler.

Cevap : Taksi Plaka satışlarından elde edilen kar GV den istisna edilmiştir.Ancak; Harçlar Kanunu (HK)’na bağlı “I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasına “Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.) (Binde 30)” paragrafı eklenmiştir. Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin kağıtlarla ilgili işlemlerden alınacak noter harcının hesabında alım satım bedeli üzerinden binde 30 oranında (% 3) harç hesaplanacaktır.ödenen harç nihai vergi olacaktır. Plaka satışından elde edilen kar Gelir tablosunda da yer almaz. Yıllık veya geçici vergi beyanında plaka satışı karı yer almaz. Plaka dışında Taşıtın 254 hesap da kayıtlı değeri için çıkış kaydı yapılır.Araç satışından kar çıkar ise gelir tablosunda yer alır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.