Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.07.2020 14:14 (Üye) Soru : Sayın danışman merhaba, Yurtdışında bulunanlara verilen bilgisayar yazılım hizmetinden elde ettiğiniz kazancın % 50' sinin kurumlar vergisi matrahınızın tespitinde indirim olarak dikkate alınması mümkün müdür? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : KVK nun "Diğer indirimler" başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde; “ Türkiye' de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan yazılım faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si.” indirilir. Şeklinde düzenlenmiştir. 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.5. Türkiye'den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler" başlıklı bölümünde konu ile ilgili açıklamalara ayrıntılı olarak yer verilmiş ve indirimden faydalanma şartları açıklanmıştır. Bu şartlar özetle; Yazılımın, Türkiye'den münhasıran yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için yapılmış olması, ---Faturanın yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi, ---Yazılımdan yurt dışında yararlanılmış olması, ---Yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerekmektedir. Açıklamalardan anlaşılacağı üzere yazılım gelirleri, münhasıran (sadece) yurt dışındaki müşteriler için yapılan yazılım hizmetinden kaynaklanıyor ve kanuna uygun şekilde belgelendirilebiliyorsa bu kapsamda elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-ğ maddesi çerçevesinde indirim uygulamasından yararlanılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.