Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.07.2020 17:56 (Üye) Soru : Oto lastik alım satımı yapan bir mükellefim var belirli markaları ana bayilerden alıp satıyor bristone lassa pırelli gibi faturalar ona gekap bedeli yansıtılarak geliyor kendisi satarken gekap bedelini son tüketiciye yansıtmıyor . Klasik ticaret yapıyor lastiği aküyü alıyor vatandaşa satıyor lastik ve akü bedeli fatura ediyor. Gekap beyannamesi verme zorunluluğu varmıdır. İlgli dokümanı okudum ne yazık ki al sat ile ilgili örnek broşürde bulamadım. yardımızı rica ediyorum.Hiç mi verilmeyecek, beyanım yok diyerek boş mu verilecek ?

Cevap : Lastik üreticisi veya ithalatçısı GEKAP beyannamesi verecektir. Toptan veya perakende satan mükellef GEKAP beyanı vermez. Akü satıcıları gekap beyannamesi verecektir. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Başka bir ifade ile; GEKAP kapsamında olan işlem için beyanname verilesi halinde Vergi Dairesi tarafından otomatik olarak mükellefiyet açılmaktadır. Sonraki ay veya aylarda beyana tabi işlem yoksa beyannamenin ; “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek BOŞ gönderilmesi gerekmektedir. GEKAP kapsamında işlemi olmayan mükellefler boş da olsa beyanname vermezler. Böyle bir zorunluluk yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.