Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.07.2020 11:55 (Üye) Soru : İyi günler. 2018 yılında açılan bir işletme aynı yıl içinde ilk işçisini 9/2018 döneminde işçi çalıştırmaya başladı. İlk açılış olduğu için, ilk 3 ay 6111 sayılı teşvikten yararlandı. Daha sonra 27103 sayılı teşvikten yararlanmaya başladı. 27103 sayılı teşvikten yararlanma süresi bitti. İşyerinde, şu anda 2 işçi çalışıyor. Biri 27103 sayılı teşvikten yararlanmaya devam ediyor. İşe ilk giren işçi tekrar, İŞKUR kaydı olduğu için, 30 ay doluncaya kadar, 6111 sayılı yasadan yararlanmaya devam edebilir mi?

Cevap : Ortalama sigortalı sayısı, kapsama giren sigortalının işe giriş tarihinden önceki altı aylık sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunması şartı bulunmaktadır. Kapsama giren her bir sigortalı için ortalama sigortalı sayısının kaç olduğu, sigortalıların sisteme tanımlanmasının ardından 4447 Geçici 10. Madde Giriş programı vasıtasıyla hesap edilerek ekranda gösterildiğinden, kapsama giren her bir sigortalı için ortalama sigortalı sayısının işverenlerce/meslek mensuplarınca ayrıca hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.