Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.07.2020 11:49 (Üye) Soru : MERHABA Bir mükellefim 01.01.2020 den bugüne kadar gayri faal durumdadır yıl sonuna doğru ithalat yapma ihtimali var gekap beyanını ithalat yapıldığı dönemdemi verelim ilk 6 ay için boş beyan yapmalımıyım . ikinci sorum vergi levhamızda imalatçı olarak geçen ancak kurulduğu günden bugüne kadar gayrifaal olan firmam için gekap kapsamında boş beyan verecekmiyiz. iiyi çalışmalar

Cevap : Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Başka bir ifade ile; GEKAP kapsamında olan işlem için beyanname verilesi halinde Vergi Dairesi tarafından otomatik olarak mükellefiyet açılmaktadır. Sonraki ay veya aylarda beyana tabi işlem yoksa beyannamenin ; “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek BOŞ gönderilmesi gerekmektedir. GEKAP kapsamında işlemi olmayan mükellefler boş da olsa beyanname vermezler. Böyle bir zorunluluk yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.