Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.07.2020 16:45 (Üye) Soru : Merhabalar, Eczanede stajyer olarak (haftada 3 gün) çalışacak eczacılık fakültesi öğrencisi için okulu; pandemi dolayısı ile SSK girişini yapamayacağını ve dolayısı ile de primlerini ödemeyeceğini gerekçe göstererek SSK 'sının da işveren (Eczacı mükellef) tarafından yapılıp ödemesini söylemiş. Bu durumda en az net asgari ücretin %30'u (AGİ düştükten sonra) olan 631,20TL olarak ödenecek olan ücretin; 1- SGK primi brüt olarak hangi rakam üzerinden, 2- SGK'ya hangi kod üzerinden, 3- Hangi sigorta kolları üzerinden bildirimde bulunulacaktır? Teşekkürler.

Cevap : Staj dosyası olmadan stajerin eczacılık stajı yapması doğru değildir. Okulun bu öğrenciye staj dosyası açması ve girişini yapması gerekir. Öğrenci, staj başvurusunda ve staj sürecinde aşağıdaki belgeleri hazırlamak ve tamamlanmasını izlemekle yükümlüdür. a) Öğrenci Staj Süreci Akış Şeması (EK?1): Stajın başlangıç ve bitişine kadar öğrencinin izleyeceği yolu gösteren şemadır. b) Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu (EK?2): “Staj Birimi”nden temin edilip öğrenci tarafından doldurulacak olan, öğrenciye ve stajın yapılacağı kurum/kuruluşa ait bilgilerin yer aldığı formdur. c) Genel Sağlık Sigortası Durumu Belgesi: Öğrenci tarafından SGK’den alınacak olan ve öğrencinin genel sağlık sigortası durumunu gösterir belgedir. ç) SGK İşe Giriş Bildirgesi: Staj yapacak öğrencinin (sigortalının), Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen işe başlama tarihini gösteren belgedir. “Staj Birimi” tarafından hazırlanır ve ilgili staj öncesinde öğrenciye verilir. d) Öğrenci Staj Devam Çizelgesi (EK?3): Öğrencinin devam durumunu gösteren ve öğrenci tarafından staj yaptığı her gün imzalanan çizelgedir. e) Kurum/Kuruluş Öğrenci Değerlendirme Formu (EK?4): “Kurum/Kuruluş Sorumlu Eczacısı” tarafından her stajyer öğrenci için staj süresince yaptığı çalışmaları formda tanımlanan ölçütlere göre değerlendiren ve sonunda öğrencinin başarı durumunu gösteren belgedir. “Kurum/Kuruluş Sorumlu Eczacısı” tarafından doldurulduktan sonra kapalı zarf içinde “Staj Birimi”ne teslim edilmek üzere; öğrenciye verilir ya da kurum/kuruluş tarafından posta yoluyla gönderilir. f) Öğrenci Staj Defteri: Öğrencinin Staj uygulamaları süresince yapacağı çalışmaları “Staj Komisyonu” tarafından belirlenen kurallara uygun olarak raporlaştıracağı defterdir. Öğrenci, stajları süresince aynı staj defterini kullanmak ve stajların bitiminde bu defteri “Staj Birimi”ne teslim etmekle yükümlüdür. g) Ayrılış Formu (EK?5): Staj yapan öğrencinin herhangi bir nedenle stajını tamamlayamadığı durumda “Kurum/Kuruluş Sorumlu Eczacısı”nın Fakülteye vermek üzere düzenleyeceği belgedir. Senatonun 11/07/2019 tarih ve 8/4 sayılı kararı ile kabul edilen; Sayfa 4/21 ğ) Staj Komisyonu Öğrenci Değerlendirme Formu (EK?6a, b): “Staj Komisyonu”nun “Öğrenci Staj Defteri” ve stajla ilgili bilgi ve belgeleri inceleyerek öğrencinin başarı durumunu değerlendirdiği formdur. Staj başvurusu MADDE 12 ? Öğrenci “Staj Komisyonu” tarafından belirlenen ve “Staj Birimi” tarafından ilan edilen tarihlerde “Öğrenci Staj Süreci Akış Şeması” (EK?1) na uygun olarak “Staj Birimi”nden temin edeceği “Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu” (EK?2) nu doldurur ve başvuru sürecini başlatır. Ayrıca, “Kurum/Kuruluş Öğrenci Değerlendirme Formu” (EK?4) ve “Staj Defteri”de “Staj Birimi”nden sağlanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.