Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.07.2020 16:31 (Üye) Soru : Biz Gıda üretimi ve paketlemesini yapan piyasaya süren bir şirketiz.27/12/2017 tarih 30283 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmeliğinin 20'nci maddesi çerçevesinde Çevre Bakanlığına yıllık Beyanname vererek yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz.GEKAP a tabimiyiz tabiysek mükerrer bir işlem ve ödeme yapmış oluyoruz.bu konuda yardımınızı rica ediyoruz.

Cevap : Gekapın konusu ve uygulaması bahsettiğiniz konu ile ilgili değildir. Gekap konusu ile ilgili aşağıdaki linkde bulunan rehberi inceleyiniz. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/1738/Mevzuat-Dosya/01072020-gekap-rehberi.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.