Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.07.2020 16:31 (Üye) Soru : merhaba, hocam gekap beyannamesinde perakende satışta kullanılan ambalaj için beyanda bulunacağım ancak beyannamede ambalaj satırı ''yurt içinde üretilerek piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin gekap bildirim satırları'' bölümünde yer alıyor burada üretim söz konusu değil ticari mal satışı yapılıyor, yine de bu bölümü mü dolduracağım. teşekkür ederim:

Cevap : Kullanılan ambalajların cinsine göre 029- 044 arasındaki satırlardan uygun olanın seçileceği görüşündeyiz.Beyannamenin doldurulması konusunda detay bilgiye sahibi değiliz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.