Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.07.2020 10:36 (Üye) Soru : iyi günler, bir işyerinde iş kazası olmuştur. İşçi işveren arabulucu avukat vasıtası ile sulh yoluna gidilmiş ve işverenin maddi manevi tazminat ödenmesinde anlaşılmıştır. Sorum ; bu maddi manevi tazminatlardan gelir vergisi hesaplaması yapılacakmıdır,

Cevap : kurumlarca işle ilgili ödenen tazminatlar, sözleşmeye, ilama veya kanun emrine bağlı bulunsa dahi, kurumların, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının kusurundan kaynaklanan bir tazminat ödemesi olması halinde kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Bu hüküm ve açıklamalara göre, yukarıda belirtilen mahkeme kararına göre %50 kusur oranınız dikkate alınmak suretiyle hesaplanarak ödenen tazminat, geçici iş görmezlik ödeneği ve hastane masraflarının 5520 sayılı Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir. (B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-728 sayılı GİB/Maliye Özelgesi)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.