Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.07.2020 13:26 (Üye) Soru : Merhabalar, Firma, Oyuncak ve masa örtüsü ile ilgili ürünleri ithalatçılardan veya yurt içi üreticilerden satın alıp perakende olarak satıyor. Aldığı ambalaj ile satıyor. bu durumda gekap beyan yükümlülüğü var mıdır? perakende satış noktası olması sebebiyle boş beyan da olsa beyanname vermeli midir? Saygılarımla,

Cevap : Satış da ayrıca koli ve kutu kullanılmıyorsa Beyanname verilmez. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Başka bir ifade ile; GEKAP kapsamında olan işlem için beyanname verilesi halinde Vergi Dairesi tarafından otomatik olarak mükellefiyet açılmaktadır. Sonraki ay veya aylarda beyana tabi işlem yoksa beyannamenin ; “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek BOŞ gönderilmesi gerekmektedir. GEKAP kapsamında işlemi olmayan mükellefler boş da olsa beyanname vermezler. Böyle bir zorunluluk yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.