Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.07.2020 15:03 (Üye) Soru : Gekap Beyanları ile ilgili sorularım olacaktır, 1-Firmamız 2014 yılında yapmış oluğu power bank ithalatı için işlemlerden dolayı Pil derneği üyesi ,2015 yılından beri gayri faal olarak pil vs.gibi işlemlerde bulunuyor du GEKAP bayanı verilecek midir? 2-Firmamıza oyuncak ithal ediyor ve bunu kendimiz aldığımız naylon poşette sarıp kargo yapıyoruz Gekap beyanı verecek miyiz ? Yine aynı firma yurt dışından eğitim amaçlı bilgisayar getiriyor kasası yok sadece ekranda tüm sistem içinde bunun içinde Gekap beyanı gerekiyor mu ? 3-karton bardak ve matbaa işi yapan gayri faal mükellef boşta olsa Gekap beyanı verek midir? Saygılarımla

Cevap : 1-Gayri faal firma gekap beyannamesi vermez faal firma verir 2-kargo işlemi için kullanılan ambalaj için gekap verecek. Bilgisayar için verilmez 3-Gayri faal firma gekap beyannamesi vermez faal firma verir BOŞ BEYANNAME VERİLMESİ: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Başka bir ifade ile; GEKAP kapsamında olan işlem için beyanname verilesi halinde Vergi Dairesi tarafından otomatik olarak mükellefiyet açılmaktadır. Sonraki ay veya aylarda beyana tabi işlem yoksa beyannamenin ; “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek BOŞ gönderilmesi gerekmektedir. GEKAP kapsamında işlemi olmayan mükellefler boş da olsa beyanname vermezler. Böyle bir zorunluluk yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.