Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.07.2020 11:08 (Üye) Soru : merhabalar bir işveren müşterim kendi işyerinde iş kazası geçirmiştir. bu durumda işveren içinde işkazası bildirimi gerekiyormu ? zorunlumudur gerekli ise ne şekilde başvuru yapmamız gerekiyor ? kaza 06.07.2020 tarihinde oldu. bildirim yapmaz isek maddi yaptırımı veya cezası varmıdır ? varsa ne kadar ?

Cevap : 4 (b) bendi kapsamında olan sigortalıların iş kazası geçirmeleri hâlinde, bir ayı geçmemek şartıyla kendisi tarafından geçirdiği iş kazasına ilişkin rahatsızlığının bildirimine engel olmadığı günden sonraki üç iş günü içinde, Ek-7’de yer alan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesini vermekle yükümlü olanlar tarafından e-sigorta ile Kuruma bildirilir veya doğrudan ya da posta yoluyla ilgili üniteye gönderilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.