Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.07.2020 11:02 (Üye) Soru : merhaba, interaktif vergi dairesinde bütün mükelleflerde gekap sona erdirme bildirim dilekçesi kısmı var bu bütün mükelleflerde gekap mükellefiyeti açık anlamına mı geliyor ve gekap kapsamına girmeyen mükellefler için gekapı kapatmak mı gerekir ya da boş beyanname mi vermeliyiz

Cevap : Bütün mükellefler için otomatik Gekap mükellefiyeti açılmaz. Gekap işlemi olan mükellefler ilk beyannameyi verdiği anda mükellefiyet açılır.Mükellefiyet ile ilgili olarak web sayfamızdaki ilgili bölüm aşağıdadır. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Başka bir ifade ile; GEKAP kapsamında olan işlem için beyanname verilesi halinde Vergi Dairesi tarafından otomatik olarak mükellefiyet açılmaktadır. Sonraki ay veya aylarda beyana tabi işlem yoksa beyannamenin ; “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek BOŞ gönderilmesi gerekmektedir. GEKAP kapsamında işlemi olmayan mükellefler boş da olsa beyanname vermezler. Böyle bir zorunluluk yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.