Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.07.2020 20:59 (Üye) Soru : Eczanede yardımcı eczacı olarak işe başlayan kişi fiili hizmet zammından yararlanabilir mi? Teşekkürler.

Cevap : Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 7146 Sayılı Kanun'un Resmi Gazetede yayımlanması sonrasında, 03.09.2018 tarihli bir Genel Yazı yayımlanarak, uygulama hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Uygulama ile ilgili yaşanan tereddütler nedeniyle, 1219 sayılı Kanun'da belirtilen "3213.02" meslek kodlu eczane hizmetleri teknikerlerinin yer almasından dolayı, sertifikası bulunan eczane hizmetleri teknikerlerinin de 7146 sayılı Kanun'la tanınan fiili hizmet süresi zammından yararlanma durumunun ne olduğu hakkında Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bilgi istenmiştir. Kurum tarafından Birliğimize iletilen cevabi yazıda; 11.04.1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un geçici 7 inci maddesinin 3 inci ve 9 uncu fıkralarında yer alan aşağıdaki hükümler gereğince, eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış personellerin eczane teknikerleri olarak görevlendirildikleri ve sağlık meslek mensubu olduğu hususları göz önüne alındığında bu çalışanların fiili hizmet süresi zammından faydalandırılması gerektiği bildirilmiştir. eczacılar odası web sayfasından alınmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.