Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.07.2020 16:14 (Üye) Soru : 1-ltd olarak 2015-16-17 Yıllarının karlarını dağıtıcaz, bildiğim kadarıyla 2019 kar dağıtımına sınır getirildi ama önceki yılları dağıtmamda sakınca yok doğrumu? 2-kar dağıtım sonrasında 2021 yılında aldıkları karı MSI beyanıyla beyan ederken 2015+16+17 yıllarından hissesine düşen toplam tutarı birleştirip tek satırda yazabiliriz değilmi,sonrasında yarısı istisna deyip kalan üzerinden gv hesaplanacak çıkan rakamdan da muhtasarda şirketin ödediği %15 stopajdan hissesi oranında mahsup olucak ve muhtemelen iade çıkacak gibi gözüküyor. 3-ortağın şahsi mükellefiyeti varsa onun üzerine ekleyeceğimiz kar payının yine yarısını düşücez doğrumu.? cevabınız için şimdiden teşekkürler...

Cevap : 1-Doğru değil.Doğru olan; geçmiş yıl karları, kural olarak şirket tarafından bir sınırlamaya tabi olmaksızın tasarruf konusu edilebilir. Ancak ,TTK Geçici Madde 13’te 30/09/2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kâr payı tutarı 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmibeşini aşamaz denilmek suretiyle genel bir sınırlama getirilmiş olup bu sınırlama sadece 2019 yılında elde edilmiş karın dağıtımı ile ilgili değildir. Madde hükmü ile sermaye şirketleri ister son yıl elde edilen kar olsun isterse geçmiş yıllardan kalan ve dağıtılmamış, biriken karlardan olsun, 2019 yılı net dönem karının %25’i oranında bir kar dağıtımı yapabilecektir. 2-2020 yılında elde edilen kar payı Mart ayında GVK 22. ve 86. maddesindeki istisna ve şartlara göre MSİ olarak Yıllık beyanname ile beyan edilir.MSİ iratlarının beyanı için GİB sitesinde bulunan rehberden yararlanınız.Beyan neticesi iadede ,ödemede çıkabilir. 3-GVK 22. maddesin,ne gör kar payının yarısı GV den istisnadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.