Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.08.2020 14:20 (Üye) Soru : Merhabalar; 07.12.2019 tarihinde yayımlanan 7194 sayılı kanunun 4.bölümününe eklenen 193.sayılı kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan “taşıma giderleri” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir. Denilmektedir, burada günlük 12 tl ye kadar verilen yol parasını bordroda göstereceğiz bu tutar üzerinden sgk primi ve gelir v ödenecek mi ? istisna mı olacak. Teşekkür ederim ilginize

Cevap : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80. maddesine göre “Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.” Bu hükümde yer alan kalemlerin dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. İşverenin personeline yapılan nakdi ödemelerin yanı sıra AKBİL vb. ödemelerinin de net ücretin bir unsuru olarak değerlendirilip ücretin brüt tutarı hesaplanarak, brüt tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinin 1. bendi gereği tevkifat yapılması ve ücretin brüt tutarını kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesinin 1. bendine göre gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte, AKBİL vb. ulaşım kartlarının bedelleri çalışanlara nakit olarak ödeniyorsa; sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir. Eğer işveren AKBİL’i alıp; doldurup personele kart olarak veriyorsa; bu ayni yardım olarak sayılıp, sigorta primine tabi tutulmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.