Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.08.2020 11:01 (Üye) Soru : hocam daha önce sormuştum mükellefim limited şirket gekap verilmeyeceğini söylediniz.gekap göndermek istediğimde sistemden göndermeme izin veriyor bütün mükellefler için gekap gönderilebiliyormu açık olması ve beyan vermemem cezai işlem uygulanırmı şirket ana sözleşmesinde her nevi iş mevcut fakat sadece otopark ve oto yıkama faaliyeti ile iştigal etmekte sizce boş beyan göndermelimiyim ceza kesilmemesi açısından saygılarımla

Cevap : Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Başka bir ifade ile; GEKAP kapsamında olan işlem için beyanname verilesi halinde Vergi Dairesi tarafından otomatik olarak mükellefiyet açılmaktadır. Sonraki ay veya aylarda beyana tabi işlem yoksa beyannamenin ; “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek BOŞ gönderilmesi gerekmektedir. GEKAP kapsamında işlemi olmayan mükellefler boş da olsa beyanname vermezler. Böyle bir zorunluluk yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.