Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.08.2020 11:43 (Üye) Soru : Sayın danışman, 28 Temmuz tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren normal çalışmaya dönülmesi durumunda 3 aylık SGK prim desteğinden yararlanabilmek için tüm iş yerinde kısa çalışmanın sonlandırılması gerekmekte midir? Ya da örneğin 10 kişi kısa çalışmadan yararlanılan bir iş yerinde iş yoğunluğunun az olması sebebi ile 3 kişi normal çalışmaya dönüp kalan 7 kişi kısa çalışmada devam ettiğinde, sadece normal çalışmaya dönen 3 kişi için bu teşvikten faydalanılabilir mi? Teşekkürler.

Cevap : Geçici 23. Madde kapsamında, 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31. 12. 2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı kanunun 82. Maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin SGK’na ödeyecekleri tüm primlerinden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı fondan karşılanır. Bu maddeyle sağlanan teşvikten yaralanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.