Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.08.2020 12:08 (Üye) Soru : Merhaba Kısa çalışma sonlandırılıp normal çalışmaya geçildiğinde sgk tarafında işverenlere teşvik uygulaması başladı. Sormak istediğim kısa çalışmayı sonlandırınca bu teşvikten yararlanmak için bir başvuru gerekiyor mu ?Yoksa otomatik olarak mı faydalanıyoruz. Bir de sgkya prim borcu olanlar için de geçerli bir teşvik mi borcumuz varsa bu teşvikten yararlanabilir miyiz

Cevap : İşyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır. Bu maddeyle sağlanan teşvikten yaralanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamaz. Bu madde kapsamında fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez. Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. sgk ya borcu olanların Hiçbir teşvik uygulamasından yarralanamadığı genel esaslarda yeralmaktadır. Ancak bu destek için bu konuda bir açıklamada bulunmamıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.