Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.08.2020 13:23 (Üye) Soru : Sayın danışman, 31/7/2020 tarihli ve 2812 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile bildirilen ''- Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)'' maddesine istinaden akaryakıt istasyonlarında verilen yıkama hizmetinde uygulanan %18 KDV'nin güncellenerek %8 'e indirilmesi uygunmudur ?

Cevap : Evet % 8 KDV uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.