Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.08.2020 14:31 (Üye) Soru : Merhaba, E-SMM makbuzlarında 1-7 temmuz tarihleri arasında kesilen kağıt makbuzlar kabul edilebilir mi? Haziran ayı E-smm başvuruları temmuz ayına sarkınca 7 gün süreyi kullandık o yüzden kağıt kestik diye cevaplar alıyoruz. Bunun doğruluğu nedir acaba? İlginize teşekkürler.

Cevap : Merhaba; e-smm zorunluluğu 1 Haziran itibariyle başlamıştır. VUK 509'a göre; e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Süresi Serbest meslek erbaplarından; a) 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 1/6/2020 tarihine, b) 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, mükellefiyet tesis tarihine de bakılması gereklidir. VUK 509 'a göre; Bu Tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. e-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günden) itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezalar tatbik edilir. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.