Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.08.2020 12:09 (Üye) Soru : bir firmam 15.03.2020-12.06.2020 arası kısa çalışma ödeneği (ksö) başvurusunda bulunduktan sonra 01.06.2020 tarihinde işçi çalışmaya başladığından ksö erken bitirilmiştir. Yeni çıkan sgk kanununa göre "ksö sona eren" firmaların asgari ücret tutarındaki sgk pirimleri 01.07 deni itibaren devlet desteği ile mahsup edilecektir. yani 12.06 da normal bitmesi gereken ksö 01.06 da kendi isteğimizle bitirmemize rağmen bu teşvikten yararlanabilirmiyiz?

Cevap : Yararlanabilirisniz. Geçici 23. Madde kapsamında, 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31. 12. 2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı kanunun 82. Maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin SGK’na ödeyecekleri tüm primlerinden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı fondan karşılanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.