Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.08.2020 13:03 (Üye) Soru : MERHABALAR 1-SADECE İŞÇİ ÇALIŞTIRAN APARTMAN VB.GİBİ MÜKELLEFLERİN BEYANNAMESİNİ BDPDE 1003B MUHSGK OLARAKMI DÜZENLEYECEĞİZ. 2-3 AYLIK OLAN TÜM MÜKELLEFLER BUNDAN SONRA AYLIK OLARAKMI DÜZENLENECEK. 3-HANGİ TARİHTEN İTİBAREN 1003A VE 1003B MUHSGK DÜZENLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLAYACAĞIZ. 4-HER AY AYNI İŞLEMLERMİ YAPILACAK YANİ İŞÇİ GİRİŞLERİ HER AY TEK TEKMİ YAPILACAK. İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap : 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin “IV - Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler” bölümündeki şartları taşıyan mükellefler/işverenler, diledikleri takdirde, ikinci bir şifre alarak sadece ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını “1003B” kodlu “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik)” ile elektronik ortamda gönderebileceklerdir. Bir işçi dahi çalıştıran aylık sisteme dönmelidir. Temmuz ayına ait bildirimler eğer başka yasal bir düzenleme daha yapılmaz ise verilmelidir. Beyanname ilk düzenlemeden sonra otomatik program aracılığıyla verileri getirecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.