Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.08.2020 21:53 (Üye) Soru : Merhabalar, Pandemi nedeni ile şuanda uygulamada olan, Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteği ile görünün personellerin, özellikle işten çıkma yasağı devam ettiği sürece zorunlu olarak Nakdi Ücretsiz İzin desteği alan personellerin ; 1- Kıdem Tazminatı 2- Yıllık İzin Kıdemi yukarıdaki iki açıdan bu günler çalışılmış gün olarak sayılacak mı acaba ? Yani kıdem ve yıllık izin için yıl hesabı yaparken, örnek olarak 6 ay nakdi ücretsiz izinli olarak görünün 6 ay sigortalı çalışan birinin 6 ay olan nakdi ücretli süresini sayacakmıyız ? Bunun ile ilgili net bir yargı kararı yaplaşırsanız , yada ilgili kanunu çok sevinirim. Teşekkürler.

Cevap : Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 16.11.1983 tarihli ve E: 1981/9-1067, K: 1983/1169 sayılı kararı ışık tutmaktadır. Mezkûr kararda, kıdem tazminatına esas hizmet süresinin tespitinde o tarihte yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 51’nci maddesindeki düzenlemenin dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. 1475 sayılı İş Kanunu’nun 51’nci maddesi de yıllık izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılan halleri düzenlemektedir. Bütün bu açıklamalardan anlaşılmaktadır ki, her ne kadar son düzenleme olan 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek-2’nci maddesinde kısa çalışmanın işçinin kıdemine sayılacağına dair bir düzenleme yapmamışsa da, kanun koyucunun iradesi kısa çalışma süresinin hem yıllık iznin hesabında, hem de kıdem ve ihbar tazminatlarının hesabında dikkate alınması yönündedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.