Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.08.2020 13:50 (Üye) Soru : Merhabalar, Fiili Hizmet Zammı Süresi kapsamında çalışması olan örneğin bir HEMŞİRE nin aylık SGK bildirimleri 29 ve 01 NOLU belgelerle yapılmaktadır. Örneğin 26 gün 29 NOLU belge ile, 4 gün de 01 NOLU Belge ile bildirilmektedir. Prime esas kazancının 26 güne isabet edeni 29 NOLU Belge ve 4 güne isabet eden kısmı da 01 Nolu belge ile bildirilmektedir. Eğer ay içerisinde fiili olarak işi icra ettiği günlerde fazla mesai söz konusu ise; bu fazla mesai de gün sayılarına göre 29 NOLU belge ile 01 Nolu belgede ayrıştırılacak mıdır? (Luca bu şekilde yapıyor) bu doğru bir uygulama mıdır? Yoksa işi bir fiil icra ederken mesai söz konusu olduğundan,fazla mesainin tamamı 29 NOLU Belgede bildirilecek PEK'e mi ilave edilmelidir? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işyerlerinden SGK’ ya fiili hizmet süresi zammı kapsamında yapılan bildirimler için e-bildirge programında her ay için azami 26 gün hizmet bildirimi kontrolü bulunduğundan, söz konusu belge türleri ile 26 günden fazla hizmet bildirimi yapılamayacaktır. Fazla çalışmanın fiili çalışmaya değil normal çalışma süresine ilave edilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.