Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.08.2020 11:24 (Üye) Soru : iyi günler.. TEMMUZ 2020 ,SİGORTA BİLDİRİMİ İÇİN ; 1003A veya 1003B hangisinin doldurulması gerekmektedir.... ikisindede hizmet bildirimi var.

Cevap : 13/01/2020 tarihli ve 122 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile ücret gizliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, 1003 kodlu beyannamenin, 1003A ve 1003B olarak düzenlendiği duyurulmuştu. Duyuruda, mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle, sadece ücret gelirlerinin beyanına ilişkin 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilebileceği açıklanmıştı. Ücret ödemelerine ilişkin beyanı, 1003B Beyannamesi ile yapan mükellefler/işverenler, ücret ödemeleri dışındaki kira ödemesi kesintisi, serbest meslek ödemesi kesintisi vb. kesintileri ise 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir. 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin “IV - Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler” bölümündeki şartları taşıyan mükellefler/işverenler, diledikleri takdirde, ikinci bir şifre alarak sadece ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını “1003B” kodlu “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik)” ile elektronik ortamda gönderebileceklerdir. Ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını ayrı bir beyanname ile beyan etmek isteyen mükellefler/işverenler, ücret ödemeleri dışındaki kira ödemesi kesintisi, serbest meslek ödemesi kesintisi vb. kesintileri 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.